Közzétételi lista:

Beiratkozásra meghatározott idő:2024 június 26. 9:00-14:00-ig
Alapító Okirat
Fenntartó által engedélyezett osztályok száma
Fenntartói értékelés
Jogerős működési engedély
Nyitvatartási rend
Szakmai program
Felvételi tájékoztató
2023/24 tanév rendje
Szervezeti és Működési Szabályzat
Tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok
VI 256-2 2023 IFSZVAT 3.melléklet
Órahálók - 2023
Térítési és tandíj szabályzat
Érettségi vizsgák eredményei
Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
Oktatók iskolai végzettsége és szakképzettsége
Nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Tanórán kívüli egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei
Szakképző intézménnyel kapcsolatos nyilvános vizsgálatok, ellenőrzések