Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A tegnap este megjelent Magyar Közlöny 5. számában a Kormány 3/2021. (I.8.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról döntöttek.

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 28 § E rendelet rendelkezéseit 2021. február 1-ig lehet alkalmazni.”

E szerint maradunk digitális oktatásban a fent leírt napig.